ÖZTÜRK OKUMUS, ÖZGÜR GÜNES

Categoria: ASSOCIAT/ADA T1
Perfil acadèmic: Grau / llicenciatura / enginyeria superior
Departament: GEOGRAFIA I SOCIOLOGIA
Email: ozgurgunes.ozturk@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
Grau en Educació Social 1 ANTROPOLOGIA I SOCIOLOGIA I
Grau en Educació Social 1 ANTROPOLOGIA I SOCIOLOGIA II
Grau en Treball Social 4 TREBALL DE FI DE GRAU
Grau en Educació Social 4 TREBALL DE FI DE GRAU
Grau en Educació Primària 4 TREBALL DE FI DE GRAU
Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en CAFE 5 TREBALL DE FI DE GRAU