SISCART PIFARRE, ESTHER SILVIA

Categoria: ASSOCIAT/ADA T1
Perfil acadèmic: Grau / llicenciatura / enginyeria superior
Departament: GEOGRAFIA I SOCIOLOGIA
Email: esther.siscart@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
Grau en Treball Social 1 INTRODUCCIÓ ALS SERVEIS SOCIALS