Inici del Contingut

Pla d'estudis i guies docents

Titulació: Grau en Treball Social
Branca de coneixement: Ciències Socials i Jurídiques
Durada: 4 anys
Crèdits ECTS: 240
Títol a què dóna dret: Graduat o Graduada en Treball Social per la Universitat de Lleida
Centre docent: Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social
Av. de l'Estudi General, 4 (campus de Cappont)
E 25001 Lleida
Tel. +34 973 70 65 01
Fax + 34 973 70 65 02
http://www.fepts.udl.cat

 

ESTRUCTURA DEL TÍTOL CRÈDITS
Matèries de formació bàsica (FB) 60
Matèries obligatòries (OB) 102
Matèries optatives (O) 36
Pràcticum 30
Treball de fi de grau 12
TOTAL CRÈDITS 240


Pla d'estudis del grau en Treball Social
Optatives ofertades 2019-2020
Prerequisits

Guies docents 2019-20

PRIMER CURS (60 crèdits)
Codi Assignatura Tipus Semestre Crèdits
101702 Psicologia FB 1 6
101707 Fonaments del Treball Social OB 1 6
101709 Habilitats Socials i de Comunicació en Treball Social OB 1 6
101742 Dret FB 1 6
101746 Sociologia FB 1 6
101743 Economia FB 2 6
101703 Antropologia FB 2 6
101711 Introducció als Serveis Socials OB 2 6
101714 Estructura Social OB 2 6
101710 Planificació i programació OB 2 6

 

SEGON CURS (60 crèdits)
Codi Assignatura Tipus Semestre Crèdits
101704 Informàtica i Estadística FB 1 6
101712 Sistema de Serveis Socials OB 1 6
101744 Psicologia social FB 1 6
101748 Intervenció individual OB 1 6
101745 Educació i comunicació FB 2 6
101705 Geografia i Història FB 2 6
101715 Exclusió Social OB 2 6
101749 Intervenció grupal OB 2 6

 

TERCER CURS (60 crèdits)
101716 Salut, vulnerabilitat i dependència OB 1 6
101718 Intervenció comunitària OB 1 6
101750 Política social OB 1 6
101708 Models d'intervenció en treball social OB 2 6
101747 Metodologia i tècniques quantitatives FB 2 6
101721 Tècniques d'investigació qualitativa OB 2 6
101751 Polítiques de l'estat del benestar OB 2 6
101722 Pràcticum I PR 2 6

 

QUART CURS (60 crèdits)
Codi Assignatura Tipus Semestre Crèdits
101723 Pràcticum II PR 1 24
101720 Gestió d'organitzacions OB 2 6
101719 Ètica i deontologia OB 2 6
101724 Treball de fi de grau PR Anual 12

 

OPTATIVES
Codi Assignatura Tipus Semestre Crèdits
101726 Atenció primària en els serveis socials OP 1 6
101727 Treball social i vellesa OP 1 6
101729 Geografia Urbana OP 1 6
101735 Drogodependències OP 1 6
101730 Immigració OP 1 6
101731 Mediació i resolució de conflictes OP 1 6
101734 Treball social en l'àmbit de la salut mental OP 1 6
101741 Qüestions jurídiques en els sectors específics de l'acció social OP 2 6
101725 Treball en l'àmbit de la infància OP 2 6
101728 Inserció sociolaboral OP 2 6
101736 Dona i societat OP 2 6
101737 Tercer sector i intervenció social OP 2 6
101739 Anglès específic per al Treball Social OP 2 6